Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Zaangażowanie w inicjatywy dotyczące jakości


Szpital Rotunda zobowiązuje się zapewniać bezpieczną i niezawodną opiekę na wysokim poziomie wszystkim mamom i ich dzieciom. Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 

Poniższy przykład pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę opieki w szpitalu i oferowanych przez nas usług


symbol of baby friendly initiatve award

Inicjatywa „Szpital przyjazny dziecku” 

Szpital Rotunda został w 2012 roku wyróżniony jako szpital przyjazny dziecku w uznaniu za wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie usług położniczych. Ma to istotne znaczenie dla powodzenia programów promujących karmienie piersią. 

Wdrożenie dziesięciu kroków do skutecznego karmienia piersią zapewnia, że szpital wspiera i promuje świadomy wybór dokonywany przez rodziców, zapewniając im odpowiednie, dokładne, bezstronne informacje i omawiając je z kobietą i jej partnerem. 

Rotunda utrzymuje status szpitala przyjaznego dziecku odkąd stała się pierwszym w Dublinie szpitalem położniczym, który otrzymał tę nagrodę w 2006 roku.

Więcej informacji na temat inicjatywy szpitala przyjaznego dziecku można znaleźć na następującej stronie:
www.ihph.ie/babyfriendlyinitiative


Akredytacja laboratorium

Wysokiej jakości usługi laboratoryjne są integralną częścią zapewnienia pacjentom bezpiecznej opieki. 

Dział medycyny laboratoryjnej korzysta z kompleksowego systemu zarządzania jakością, zgodnego z następującymi międzynarodowymi normami: 


ISO 15189
Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji 
ISO 22870 Badania w miejscu opieki nad pacjentem – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji
Więcej informacji oraz pełny zakres akredytacji można znaleźć na następujących stronach:

Kliknij tutaj


Vermont Oxford Network (VON) 

Oddział noworodkowy należy do sieci VON, organizacji zrzeszającej ponad 800 oddziałów noworodkowych na świecie. 

Informacje uzyskane z bazy danych umożliwiają nam ustalenie punktu odniesienia i porównanie naszej opieki nad noworodkami urodzonymi z wagą <1500 gramów z poziomem opieki na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Rotunda wypada korzystnie na tle innych oddziałów z sieci VON w odniesieniu do większości markerów opieki neonatologicznej. 


Normy krajowe 

W ciągu ostatnich lat Information and Quality Authority (HIQA) (Urząd ds. Informacji i Jakości Opieki Zdrowotnej) oraz Health Service Executive (HSE) (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej) wprowadziły krajowe normy dla szpitali. 

Normy te obejmują między innymi zapobieganie zakażeniom i standardy kontroli oraz standardy dotyczące kart medycznych. Możemy ocenić naszą zgodność z normami i zidentyfikować obszary do poprawy. 

Krajowe standardy dotyczące lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej wprowadziliśmy w czerwcu 2012 roku. Naszym celem była ochrona pacjentów i poprawa ich obsługi. Normy te stanowią pierwszy krok w kierunku wprowadzenia systemu licencjonowania w irlandzkiej służbie zdrowia. W roku 2013 wszystkie szpitale muszą dokonać przeglądu i oceny zgodności z tymi normami. Opracujemy plany zlikwidowania wszystkich niedociągnięć zidentyfikowanych podczas przeglądu. Normy są pogrupowane według ośmiu zagadnień pokazanych na rysunku poniżej

National Standards Diagram


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR