Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Zapobieganie zakażeniom i kontrola


Higiena na terenie szpitala

Kluczowym elementem zapewnienia nierozprzestrzeniania się zakażeń jest czystość na oddziałach i we wszystkich innych częściach szpitala. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie.

 • Nasz personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości zapewnia wysokie standardy higieny oraz dba o zachowanie czystości we wszystkich częściach szpitala. 
 • We wszystkich pokojach, na oddziałach, w łazienkach i toaletach znajdują się harmonogramy sprzątania oraz listy kontrolne. Zawierają one również informacje kontaktowe do osób, którym można zgłaszać konieczność dodatkowego sprzątania, jeśli istnieje taka potrzeba. 
 • Osoby nadzorujące codziennie sprawdzają wszystkie obszary kliniczne oraz wykonują regularne audyty zapewniające wysoki standard utrzymania czystości.
 • Kadra zarządzająca również kontroluje czystość otoczenia, a także sprzętu i pomieszczeń. 
 • Do zabrudzonych miejsc natychmiast są kierowane ekipy sprzątające.

Higiena rąk

Higiena rąk jest bardzo ważna przy zapobieganiu infekcjom, ponieważ czyste ręce zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się zarazków i zakażeń. 

 • Zarazki, które naturalnie żyją na skórze ludzkiej i zazwyczaj nie powodują poważniejszych problemów, mogą stanowić zagrożenie w szpitalu. 
 • Przenoszą się one z jednej osoby na drugą przez kontakt fizyczny, więc ważne jest, aby pacjenci, odwiedzający i pracownicy służby zdrowia ograniczali ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji przez regularne mycie rąk. 
 • Nie należy czuć się niekomfortowo pytając kogokolwiek – personel szpitalny, odwiedzających, rodzinę lub przyjaciół – czy umyli ręce lub użyli żelu do rąk przed wizytą. 
 • W całym szpitalu i przy każdym łóżku są dostępne dozowniki z żelem do rąk.

Hands being washed

Jak korzystać z żelu do rąk

Jeśli Twoje ręce są w widoczny sposób zabrudzone, umyj je i osusz przed użyciem żelu.

 • Nałóż niewielką ilość żelu na środek dłoni.
 • Rozetrzyj go po całej powierzchni dłoni, szczególną uwagę zwracając na końce palców.
 • Po wyschnięciu żelu Twoje ręce są czyste i zdezynfekowane.

Jak pacjenci i odwiedzający mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń

Ty jako pacjentka możesz zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń na kilka sposobów. Są to między innymi:

 • Mycie rąk przed jedzeniem i przed opuszczeniem sali/pokoju.
 • Mycie rąk po skorzystaniu z toalety i przed dotykaniem jakiejkolwiek rany.
 • Mycie rąk przed i po kontakcie z krwią.
 • Poproszenie krewnych i znajomych, którzy są przeziębieni, mają kłopoty żołądkowe lub inne infekcje, aby Cię nie odwiedzali.
 • Zachęcanie osób, które Cię odwiedzają, do mycia rąk przed wejściem do Twojego pokoju oraz po wyjściu z niego.
 • Unikanie siadania na łóżku innego pacjenta.
 • Poproszenie odwiedzających, aby nie siadali na Twoim łóżku.

Jak personel szpitala może zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń

Cały personel szpitala musi myć ręce zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z '5 zasadami mycia rąk':

 • przed kontaktem z pacjentem,
 • przed procedurą czyszczenia/aseptyczną, 
 • po narażeniu na kontakt z płynami ustrojowymi,
 • po kontakcie z pacjentem i
 • po kontakcie z otoczeniem pacjenta.

Audyt i nadzór

Położne ds. zapobiegania infekcjom i kontroli wykonują audyty w całym szpitalu. Są to między innymi:

 • Postępowanie personelu zgodne z '5 zasadami mycia rąk' oraz prawidłową techniką mycia rąk
 • Celowy audyt zasad postępowania w powiązaniu z wyodrębnieniem środków zapobiegawczych i opieki w miejscach infuzji
 • Celowy audyt środowiskowy i wymazy podczas badania wpływu na wzrost częstości zakażeń oraz podczas epidemii
 • Jasne reguły postępowania i odpowiedni sprzęt do kontroli zakażeń na wszystkich oddziałach: ogólny schemat, grafik sprzątania, sprzęt i wyposażenie do mycia rąk
Nadzór zakażeń szpitalnych jest przeprowadzany w obrębie całego szpitala, w tym w następujących obszarach:

 • Zakażenia ran chirurgicznych
 • Badanie dodatnich posiewów krwi, aby określić, czy infekcja jest związana z pobytem w szpitalu
 • Organizmy wieloodporne, takie jak MRSA 
 • Procedury gospodarowania środkami przeciwdrobnoustrojowymi, zapewniające prawidłowe użycie antybiotyków


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR