Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Zarządzanie ryzykiem


Zarządzanie ryzykiem obejmuje zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pacjenta przez identyfikację i zmniejszenie poziomu ryzyka, które mogłoby narazić pacjenta na szkody i obrażenia. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w szpitalach coś może pójść nie tak i wypadki się zdarzają, ale niezwykle istotne jest podejmowanie prób zredukowania takich sytuacji do jak najniższego poziomu.


Zgłaszanie incydentów

Ważną częścią zarządzania ryzykiem jest jego identyfikacja poprzez zgłaszanie incydentów. 

Chodzi o przypadki, gdy zdarzyło się coś, co mogło spowodować lub spowodowało szkody (incydent), oraz przypadki, gdy coś mogło spowodować szkody, ale nie spowodowało (potencjalne zagrożenie). W szpitalu Rotunda cały personel jest zaangażowany w zgłaszanie incydentów i potencjalnych zagrożeń – w ten sposób staramy się poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Pomaga nam to zidentyfikować obszary, które możemy zmienić lub poprawić.


Badanie incydentów

 • Jeśli zdarzy się błąd lub wystąpi incydent, powiadomimy Cię o tym jak najszybciej i wyjaśnimy, co się stało. 
 • Jeśli jest potrzebne leczenie lub opieka, otrzymasz je natychmiast. 
 • Jeśli incydent jest poważny, przeprowadzimy drobiazgowe śledztwo, aby stwierdzić, co i dlaczego się nie udało. Określimy też, co można zrobić, aby zapobiec takiemu zdarzeniu w przyszłości. 
 • Poinformujemy Cię o zbadaniu incydentu oraz omówimy go z Tobą. 
 • W zbadanie incydentu będzie zaangażowany cały zespół ludzi. Przejrzą oni wszystkie zapisy w karcie zdrowia, będą rozmawiać z osobami, które uczestniczyły w incydencie itp. 
 • Szczegółowe zbadanie incydentu może potrwać kilka miesięcy. Poinformujemy Cię o prawdopodobnym terminie zakończeniu śledztwa. 
 • Zapytamy Cię, czy chcesz uczestniczyć w spotkaniu omawiającym wyniki śledztwa i przekażemy kopię raportu. 
 • Czasami nie możemy przekazać Ci raportu od razu (jeśli na przykład koroner stwierdzi zgon). 


Pozostałe sposoby poprawy bezpieczeństwa pacjenta

 • Personel działu zarządzania ryzykiem klinicznym regularnie spotyka się z personelem ze wszystkich oddziałów w celu omówienia kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjenta.
 • Personel w każdym dziale wskazuje ryzyko w swoich obszarach. 
 • Ryzyko to jest omawiane na spotkaniach związanych z bezpieczeństwem pacjenta. Tworzony jest plan zmniejszenia poziomu ryzyka. Kadra zarządzająca szpitala jest informowana o każdym poważnym zagrożeniu.


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR