Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search


Prawa pacjenta


Poufność

W szpitalu Rotunda traktujemy informacje, które nam przekazujesz, jako poufne. Rozumiemy, że przekazujesz nam je w celu objęcia Cię odpowiednią opieką i leczeniem.

 • Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Przekazane nam informacje traktujemy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 • Informacjami tymi możemy jedynie podzielić się z innymi członkami personelu medycznego, którzy będą ich potrzebować. 
 • Obejmuje to również GP (lekarza pierwszego kontaktu) i PHN (pielęgniarkę środowiskową). 
 • Niektóre informacje przekazujemy również do General Register Office (Urzędu stanu cywilnego), aby możliwe było zarejestrowanie urodzonego dziecka.

Otwartość i jawność

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w szpitalach coś może pójść nie tak i wypadki się zdarzają, ale niezwykle istotne jest podejmowanie prób zredukowania takich sytuacji do jak najniższego poziomu. Otwartość i jawność oznaczają, że w szpitalu Rotunda mamy otwarte, jednakowe podejście do komunikowania się z naszymi pacjentami, gdy występują jakiekolwiek problemy. Dokładnie informujemy ich, co się dzieje, omawiamy z nimi wyniki badań i kroki, jakie zamierzamy podjąć, aby zapobiec kolejnym incydentom.


Zgoda na leczenie

Jedną z zasad w szpitalu Rotunda jest umożliwienie pacjentom podejmowania decyzji dotyczących leczenia przez zapewnienie im wszystkich koniecznych informacji. 

Przed rozpoczęciem leczenia lub badania lekarz lub inny pracownik służby zdrowia musi uzyskać Twoją zgodę

Zgoda dotyczy porozumienia między Tobą a personelem w zakresie podjęcia najlepszego sposobu leczenia w oparciu o przekazane nam Twoje preferencje i wartości oraz wiedzę klinicznego zespołu lekarskiego.

 • Czasami wystarczy po prostu powiedzieć, że zgadzasz się z sugestiami zespołu. 
 • Zgodę możesz wyrazić werbalnie lub w formie dorozumianej, na przykład przez wysunięcie ramienia do pobrania krwi. 
 • W niektórych przypadkach potrzebujemy pisemnego potwierdzenia Twojej decyzji, na przykład gdy leczenie wymaga podania leków uspokajających lub znieczulenia ogólnego. 
 • Poprosimy wtedy o podpisanie formularza zgody. 
 • Jeśli w późniejszym czasie zmienisz zdanie, możesz wycofać zgodę, nawet jeśli podpisałaś formularz – w każdej chwili przed wykonaniem zabiegu.

Ogólną zasadą jest, że nie możemy przeprowadzić operacji, zabiegu lub leczenia bez Twojej zgody, jeśli jesteś dorosłą, świadomą osobą i możesz zrozumieć proponowane leczenie. 

Zgodnie z prawem musimy przekazać Ci wszystkie potrzebne informacje i uzyskać Twoją zgodę na operację, zabieg lub leczenie. Jest to przyjętą częścią dobrych praktyk medycznych. 

Czasami w położnictwie potrzebujemy zgody na natychmiastowe podjęcie leczenia, mając niewiele czasu na wyjaśnienie Ci wszystkich kwestii.


Polityka prywatności

Masz prawo do poszanowania prywatności, szczególnie w sytuacjach, gdy Twój stan zdrowia jest omawiamy przez personel szpitala z Tobą oraz Twoją rodziną.


Usługi tłumaczeniowe

Usługi tłumaczeniowe w szpitalu Rotunda są świadczone przez firmę prywatną. Jeżeli chcesz skorzystać z usług tłumacza, ponieważ nie mówisz lub nie rozumiesz języka angielskiego zbyt dobrze, poinformuj o tym fakcie personel w trakcie wizyty.


Różnorodność kulturowa

Różnorodność jest główną wartością wyznawaną w szpitalu Rotunda i dążymy do respektowania oraz spełniania w odpowiedni sposób potrzeb zdrowotnych ludzi wywodzących się z różnych kultur. 

Nasz personel został przeszkolony pod względem różnić kulturowych, więc wie, w jaki sposób zapewnić dobrą obsługę, która będzie dopasowana do szczególnych potrzeb pacjenta ze względu na kulturę, religię lub przekonania. 

Gdy przychodzisz do szpitala Rotunda na swoją pierwszą wizytę, zapisujemy Twoje pochodzenie etniczne. Możesz przekazać nam wszystkie swoje dodatkowe potrzeby lub wymagania, co pomoże nam zaplanować opiekę.


Patient Charter (Karta praw i obowiązków pacjenta)

National Healthcare Charter You and Your Health Service (Narodowa karta praw i obowiązków pacjenta i służby zdrowia) jest dokumentem zaakceptowanym przez HSE, opisującym:

 •  czego pacjenci mogą oczekiwać podczas korzystania z opieki medycznej w Irlandii oraz
 •  co możesz zrobić, aby pomóc irlandzkiej służbie zdrowia w świadczeniu lepszych i bezpieczniejszych usług.

Karta ta opiera się na ośmiu zasadach: dostępność, godność i szacunek, bezpieczne i skuteczne usługi, komunikacja i informowanie, zaangażowanie, zachowanie prywatności, poprawa zdrowia i odpowiedzialność.

Aby przeczytać kartę, kliknij poniższe łącze:

National_Healthcare_Charter.pdf


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR