Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Wolny dostęp do informacji


Freedom of Information (FOI) Act (Ustawa o wolnym dostępie do informacji) umożliwia obywatelom wgląd w ich własne akta osobowe, akta innych osób i korporacyjne dokumenty organizacji.

Pozwala także zmieniać dane, ale należy podać ważne i wiarygodne przyczyny wnioskowanej zmiany.

Wnioskowanie o dane osobiste i dokumentację medyczną osoby zmarłej:

Jeśli chcesz otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej, możesz wysłać pisemny wniosek lub wypełnić niniejszyformularz FOI.

Wniosek musi zawierać następujące dane:

  • Nazwisko osoby, której dane są poszukiwane
  • Data urodzenia
  • Adres z okresu, gdy pacjentka przebywała w szpitalu
  • Szczegółowe informacje o poszukiwanych danych
  • Adres kontaktowy i telefon wnioskodawcy
  • Fotokopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem – np. paszportu lub prawa jazdy.
  • Dodatkowe dokumenty, które mogą być potrzebne w niektórych przypadkach w celu udowodnienia pokrewieństwa. Poprosimy o nie, gdy rozpoczniemy przetwarzanie wniosku 

Dostęp do akt osoby zmarłej:

W szpitalu Rotunda uważamy, że wszystkie informacje o pacjentach powinny być poufne i nie udzielamy dostępu do kart zdrowia innych osób.Wnioski o wydanie osobistych informacji dotyczących osoby nieżyjącej są rozpatrywane zgodnie z Freedom of Information Act (Ustawa o wolnym dostępie do informacji). Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie w oparciu o dostarczone informacje.

Do wniosku musibyć dołączone świadectwo zgonu oraz poświadczenie pokrewieństwa.

Wniosek można do nas wysłać:
Pocztą tradycyjną:
Freedom of Information Section
Quality and Patient Safety Department,
Rotunda Hospital,
Parnell Square,
Dublin 1.

Pocztą e-mail na adres: f%o%i%|%r%o%t%u%n%d%a%.%i%e


Opłaty:

Za wydanie niektórych dokumentów (np. kopii zdjęć rentgenowskich) pobierane są opłaty. Po rozpoczęciu rozpatrywania wniosku poinformujemy Cię o wszystkich opłatach, które mają zastosowanie w danym przypadku.

Dokonanie płatności:

  • Nie należy wysyłać pieniędzy listownie.
  • Czeki oraz pocztowe polecenia zapłaty powinny być wystawione na poczet odbiorcy „The Rotunda Hospital”
  • Płatności gotówkowe za listy zostaną przyjęte w szpitalu w dziale kont pacjentów.

Jak długo trwa uzyskanie odpowiedzi na zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zostać obsłużone w ciągu 28 dni. Jednak w niektórych przypadkach może to trwać dłużej. Powiadomimy Cię, jeśli czas obsługi się wydłuży, oraz poinformujemy o prawie do odwołania się od decyzji.


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR