Wybierz język polski
Rozmiar tekstu: A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

W tej części

 

Ultrasonografia i medycyna płodowa


Zapewniamy badania diagnostyczne, badania krwi i inne badania przesiewowe, aby móc rozpoznać możliwe nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka. Zajmują się tym wysokiej klasy specjaliści, którzy zapewnią Ci wsparcie oraz porady, których możesz potrzebować.

Badania USG w trakcie ciąży

Woman getting ultrasound

Kobiety są kierowane na USG podczas umówionej wizyty. USG pozwala określić wielkość i ilość płodów oraz zaobserwować bijące serce. Na badanie przed 15. tygodniem ciąży przyjdź z pełnym pęcherzem.

Badający rozsmarowuje na brzuchu warstwę specjalnego żelu, po którym prowadzi głowicę. Do uzyskania obrazu dziecka USG wykorzystuje fale dźwiękowe. Na ekranie widać dziecko, łożysko i otaczający je płyn. Dziecko zostanie zmierzone, tak że możliwe będzie określenie terminu porodu. To bardzo ważne, szczególnie jeśli masz nieregularne miesiączki, nie znasz terminu ostatniej lub do niedawna przyjmowałaś tabletki antykoncepcyjne.

Twój partner może towarzyszyć Ci w trakcie wszystkich badań. Obecność dzieci jest niedozwolona. Nie wolno również używać urządzeń rejestrujących.

Na koniec badania możesz otrzymać wydruk zdjęcia dziecka. By zachować zdjęcie w dobrym stanie, nie wystawiaj go na długotrwałe działanie światła słonecznego ani nie laminuj, ponieważ wyblaknie, a Ty utracisz cenną pamiątkę.

Badanie anatomiczne

Wszystkie kobiety korzystające z usług szpitala Rotunda mogą wykonać szczegółowe badanie USG w około 20. tygodniu ciąży w celu zbadania prawidłowego rozwoju dziecka. Jest to anatomiczne badanie USG. Podczas takiego badania widocznych jest wiele szczegółów Twojego dziecka. Zobaczenie dziecka na ekranie aparatu USG jest bardzo emocjonującym przeżyciem.

Co można wykryć w trakcie takiego badania?

To badanie ultrasonograficzne jest bardzo dokładne, jednak nie jest w stanie zdiagnozować wszystkich wad wrodzonych. Czasami nie możemy otrzymać wyraźnych obrazów z powodu sposobu ułożenia dziecka w macicy lub wymiarów matki. Prawidłowo wykonane badanie jest w stanie wykryć:

  •  95% przypadków rozszczepu kręgosłupa
  •  80% przypadków rozszczepu wargi
  •  30–50% przypadków wrodzonych wad serca

Podczas tego badania można zidentyfikować 50% przypadków zespołu Downa, jednak bardziej dokładnym badaniem w tym przypadku jest badanie w pierwszym trymestrze ciąży (FTS) i nieinwazyjny test prenatalny (NIPT). Ponieważ 30–50% przypadków dzieci z zespołem Downa wygląda prawidłowo na obrazie ultrasonograficznym, wyłącznie biopsja kosmówki lub punkcja owodni może dać wiarygodne wyniki. Należy również pamiętać, że badania ultrasonograficzne w trakcie ciąży nie są w stanie wykryć schorzeń, takich jak porażenie mózgowe lub autyzm.

U niektórych dzieci, u których występują aberracje chromosomowe, jesteśmy w stanie wykryć markery „soft”. Niektóre markery powodują zwiększenie ryzyka występowania aberracji chromosomowej, podczas gdy inne nie mają dużego znaczenia, jeżeli zostaną zidentyfikowane.

Ponieważ u niektórych dzieci z aberracjami chromosomowymi występują markery „soft”, należy pamiętać, że u 15% zdrowych dzieci występuje co najmniej jeden marker ultrasonograficzny „soft”. Jedynym sposobem zdiagnozowania lub wykluczenia problemu chromosomowego u dziecka jest przeprowadzenie amniocentezy. Jeżeli nie chcesz być informowana na temat tych markerów, poinformuj nas o tym fakcie przed przeprowadzeniem badania.

Jeśli podczas badania zostanie zdiagnozowany problem lub upośledzenie, Ty lub Twój partner zostaniecie o tym poinformowani. Jak najszybciej, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, zorganizujemy Ci spotkanie ze specjalistą medycyny płodowej.

W przypadku wykrycia problemów otrzymasz pełną pomoc, łącznie ze skierowaniem do odpowiednich specjalistów. Ważne jest, aby pamiętać, że masz wpływ na wszystkie decyzje odnośnie swojej ciąży. W celu zapewnienia dobrej komunikacji kopia wyników badania zostanie przesłana do szpitala, lekarza lub położnej, którzy skierowali Cię na badanie.

Dlaczego należy wykonać badanie anatomiczne płodu?

W większości przypadków dzieci są zdrowe. Jednak u wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo urodzenia dziecka upośledzonego fizycznie lub umysłowo. Wiele z tych upośledzeń można zdiagnozować w trakcie badania anatomicznego płodu.

Powody, dla których warto wykonać to badanie, są następujące:

  • aby upewnić się, że anatomia dziecka jest prawidłowa,
  • aby potwierdzić datę porodu,
  • aby wykryć wady wrodzone, takie jak rozszczep kręgosłupa lub problemy z sercem,
  • jeżeli istnieją wątpliwości co do możliwości wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, jak zespół Downa, w trakcie badania można wykryć markery oznaczające wyższe ryzyko zagrożenia tymi chorobami,
  • jeżeli chcesz poznać płeć dziecka, zazwyczaj można się tego dowiedzieć w trakcie tego badania.

W trakcie tego badania poinformujemy o wszystkich zauważonych zagadnieniach, chyba że nie będziesz chcieć znać informacji, takich jak płeć dziecka lub obecność markerów zaburzeń chromosomalnych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z personelem kliniki diagnostyki prenatalnej pod numerem telefonu 01 817 6572.

Badania w zaawansowanej ciąży

Badanie anatomiczne jest zazwyczaj ostatnim badaniem wykonywanym w trakcie ciąży, chyba że zespół medyczny zaleci dalsze badania. Badanie USG można zastosować również w zaawansowanej ciąży w celu określenia, czy dziecko prawidłowo rośnie. Pomaga ono stworzyć „profil biofizyczny” Twojego dziecka. Ten profil to długa lista sprawdzanych punktów, za które lekarz lub położna przyznają dziecku punkty, określając jego stan. Należą do nich szybkość pracy serca, napięcie mięśniowe, ruchy oddechowe i ilość płynu wokół dziecka. Inne powody przeprowadzania badania USG w zaawansowanej ciąży to sprawdzenie, czy istnieje prawdopodobieństwo pęknięcia błon płodowych, lub dokładne określenie ułożenia łożyska. Pod koniec ciąży trudno zrobić dziecku zdjęcie, które można by wydrukować, ponieważ jest już za duże.

Medycyna płodowa

Medycyna płodowa zajmuje się przede wszystkim ciążami wysokiego ryzyka, w tym oceną stanu i wielkości płodu (nienarodzonego dziecka) oraz diagnostyką chorób i upośledzeń. Medycynę płodową można podzielić na dwie gałęzie: diagnostykę prenatalną i leczenie płodu. Diagnostyka prenatalna umożliwia wykrycie nieprawidłowości płodu. Najczęstszym badaniem w diagnostyce prenatalnej jest ultrasonografia. Niektóre nieprawidłowości mogą być wykryte na podstawie dodatkowych badań przesiewowych krwi lub inwazyjnych badań diagnostycznych. Leczenie płodu obejmuje szereg zabiegów wykonywanych w celu poprawy stanu zdrowia płodu. Te interwencje obejmują zarówno nieinwazyjne procedury medyczne, jak i zabiegi chirurgiczne.

Kontakt:
Telefon: 01 – 817 6572
E-mail: fetalmed@rotunda.ie

Formularze skierowania

Wypełnij odpowiedni formularz, jeśli chcesz zgłosić kobietę do badań.

Fetal Medicine Referral Form.docx

Klinika diagnostyki prenatalnej

W klinice diagnostyki prenatalnej (PNDC) wykonuje się przesiewowe badania kobiet w ciąży, badania diagnostyczne oraz operacje wewnątrzmaciczne. Pacjentki otrzymują także wsparcie i pomoc psychologiczną. Zapewniamy najwyższe standardy diagnostyki prenatalnej oraz medycyny płodowej pacjentkom z regionu, jak również kobietom skierowanym do naszej kliniki z innych ośrodków krajowych. Badania USG wykonujemy na najwyższym światowym poziomie, a pacjentkom udzielamy wszelkich informacji i zapewniamy potrzebną pomoc psychologiczną. Kobiety i ich partnerzy są obejmowani indywidualną opieką zespołu lekarzy specjalistów i położnych.

Antenatal care staff

Świadczone usługi:

Badania przesiewowe pod kątem wad chromosomowych

First trimester screening (FTS) (badania w pierwszym trymestrze) są precyzyjną metodą oceny ryzyka wady chromosomowej. Wykonuje się je między 11. a 13. tygodniem ciąży. Ten test mierzy poziom trzech protein zwykle znajdujących się we krwi podczas ciąży. W połączeniu ze specjalistycznym badaniem USG może to pomóc określić ryzyko wystąpienia u dziecka wad chromosomowych.

Ten nieinwazyjny test prenatalny (NIPT) jest nowym badaniem przesiewowym, które umożliwia sprawdzenie, czy dziecko ma wadę genetyczną, na przykład zespół Downa (trisom 21), zespół Edwarda (trisom 18) lub zespół Patau (trisom 13). Badanie krwi można wykonywać od 10. tygodnia ciąży.

Tego typu badania nie są rutynowo wykonywane u wszystkich ciężarnych. Nie są one obowiązkowe. Badania te mogą być płatne. Więcej informacji można uzyskać na oddziale.

Proszę skorzystać z tych łączy, aby uzyskać informacje dotyczące badań przesiewowych:
Badania przesiewowe w pierwszym trymestrze
Nieinwazyjny test prenatalny

Diagnostyka wad chromosomowych i genetycznych

Podczas biopsji kosmówki (CVS) jest pobierany niewielki fragment tkanki, który jest badany pod kątem występowania wad chromosomowych i genetycznych. Badanie jest wykonywane między 10. (+5 dni) a 14. tygodniem ciąży. Punkcja owodni polega na pobraniu niewielkiej ilości płynu owodniowego z pęcherza płodowego otulającego dziecko w łonie matki, a następnie zbadaniu go pod kątem wad chromosomowych lub genetycznych. To badanie przeprowadza się po 16. tygodniu ciąży.

Informacje dotyczące tych badań diagnostycznych można uzyskać, wybierając następujące łącza:
Biopsja kosmówki
Amniocenteza

Kardiologia płodowa

Jeśli w rodzinie występują choroby serca lub istnieje podejrzenie, że Twoje dziecko ma chore serce (po wykonaniu USG serca płodu), konieczne będzie wykonanie echa serca. Możesz zostać skierowana do specjalnej kliniki serca w szpitalu Coombe, gdzie będziesz pod opieką kardiologa dziecięcego. Jeśli występują nieprawidłowości, lekarze udzielą Ci wsparcia i pomocy psychologicznej oraz omówią plan leczenia, który będzie najlepszy dla Ciebie i dziecka.

Monitorowanie rozwoju płodu i jego stanu zdrowia

Czasami dzieci rosną wolniej niż powinny na danym etapie ciąży. Jeśli tak się zdarzy, trzeba zbadać przyczynę i częściej monitorować dziecko, wykonując badanie USG w trakcie całego okresu trwania ciąży.

Skomplikowane ciąże mnogie

Jeśli ciąża jest bliźniacza lub są to trojaczki, należy udać się do specjalistycznej kliniki, w której będzie monitorowany rozwój i stan zdrowia Twoich dzieci. Czasami dzieci współdzielą pęcherz płodowy i łożysko, co powoduje, że ciąża staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Istnieją specjalne procedury lecznicze dostępne w przypadku komplikacji rozwojowych, np. ablacja laserowa.

Zabiegi wewnątrzmaciczne

Niektóre dzieci wymagają leczenia jeszcze w łonie matki. Może to być transfuzja wewnątrzmaciczna, ablacja laserowa, drenaż pęcherza płodu i pobranie próbki krwi z pępowiny. Przekażemy Ci wszystkie informacje na temat koniecznego leczenia.

UWAGA

Jeśli masz być poddawana jakimkolwiek zabiegom inwazyjnym, musimy znać Twoją grupę krwi. Dlatego jeśli przychodzisz do szpitala Rotunda w sprawie opieki prenatalnej, przynieś ze sobą dane dotyczące Twojej grupy krwi. Jeśli przyjmujesz jakieś leki, skontaktuj się z nami na kilka dni przed umówioną wizytą, ponieważ może będzie trzeba przerwać przyjmowanie leków lub zmniejszyć ich dawkę przed zabiegiem.

prenatal diagnosis unit scan

Jak będziemy Cię wspierać, jeśli zidentyfikujemy wady lub problemy rozwojowe Twojego dziecka

Większość kobiet rodzi zdrowe dzieci, jedynie u 3% występują wady wrodzone. Większość z nich wynika z zaburzeń genetycznych i chromosomowych. Jeśli tak się stanie, zapewnimy rodzicom fachową pomoc psychologiczną i wsparcie, a także dokładne informacje, aby mogli świadomie podjąć decyzję o wyborze rodzaju opieki. Będziemy Cię wspierać, bez względu na to, jaką podejmiesz decyzję dotyczącą Twojej ciąży.

Wszyscy lekarze i położne, którzy pracują w centrum medycyny płodowej, odbywają specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnozowania nieprawidłowości oraz wspierania par, które przychodzą do kliniki. Blisko współpracują z zespołem pediatrów, specjalistami w szpitalach pediatrycznych oraz z zespołem pomocy dla osób będących w żałobie, jeśli to konieczne. Raz w tygodniu multidyscyplinarny zespół spotyka się, aby omówić problemy pacjentów oraz zaplanować opiekę w trakcie ciąży i przy porodach. Dostarczymy Ci szczegółowe dane i informacje o odpowiednich grupach wsparcia i organizacjach udzielających pomocy.

Zobacz poniższe strony internetowe zawierające informacje o niektórych chorobach genetycznych i chromosomowych:

National Centre for Medical Genetics (Krajowe centrum genetyki medycznej) www.genetics.ie
Zespół Downahttps://www.ntqr.org/SM/PatientVideo.htm
Organizacja wsparcia w przypadku trisomii 13/18 (SOFT) www.softireland.com

Jeśli wiemy, że dziecko może się urodzić martwe lub umrzeć krótko po narodzinach, rodzice po zapoznaniu się z diagnozą mogą się skontaktować z organizacją pomagającą w żałobie . Zapewniana jest tam pomoc i ważne informacje dla rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dziecko umarło lub umrze krótko po urodzeniu.

Informacje o grupach wsparcia dla rodziców w żałobie znajdują się na poniższych stronach. Są tam również dostępne broszury informacyjne.

A Little Lifetime Foundation (fundacja Krótkie życie)www.alittlelifetime.ie
Anam Carawww.anamcara.ie
Féileacáinwww.feileacain.ie


| Rejestracja | Witryna dla urządzeń mobilnych| | Informacja na temat plików cookie i ochrony prywatności | | Stworzone przez Inventise | Translated By STAR