Selectează limba română
Dimensiunea textului A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Drepturile pacientului


Confidenţialitate

Rotunda tratează cu confidenţialitate informaţiile pe care ni le-ai oferit şi înţelegem că ni le-ai pus la dispoziţie pentru a-ţi acorda îngrijire şi tratament.

 • Respectăm dreptul tău la confidenţialitate şi gestionăm informaţiile pe care ni le-ai oferit în conformitate cu obligaţiile care decurg din legile privind protecţia datelor. 
 • Vom transmite aceste informaţii doar cadrelor medicale care trebuie să le cunoască. 
 • Între acestea se numără şi GP (medicul de familie), precum şi public health nurse (asistenta de sănătate publică). 
 • De asemenea, putem transmite unele informaţii către General Register Office (Oficiul de stare civilă), astfel încât să poţi înregistra naşterea copilului.

Comunicarea cu pacienţii

Cu toţii ştim că este posibil ca anumite lucruri să nu meargă bine şi să se producă accidente în spitale, însă este important să încercăm să reducem cât mai mult posibil aceste situaţii. Comunicarea cu pacienţii implică faptul că Rotunda are o abordare deschisă, coerentă a comunicării cu utilizatorii de servicii atunci când lucrurile nu decurg corespunzător în ceea ce priveşte îngrijirile acordate. Acest lucru implică exprimarea regretului privind cele întâmplate, menţinerea utilizatorului de servicii mereu informat, oferirea unui răspuns privind investigaţiile şi măsurile luate pentru a evita repetarea incidentului.


Consimţământul la tratament

Din principiu, Rotunda respectă dreptul pacienţilor de a lua decizii privind îngrijirea lor medicală, furnizându-le toate informaţiile de care au nevoie. 

Nici medicul, nici vreun alt cadru medical calificat nu te va consulta şi nu îţi va administra un tratament fără consimţământul tău

Aceasta înseamnă că tu şi personalul medical veţi cădea de acord asupra celui mai eficient tratament, după ce le-ai adus la cunoştinţă preferinţele şi principiile tale şi în funcţie de cunoştinţele medicale ale personalului.

 • Uneori, trebuie pur şi simplu să le spui dacă eşti sau nu de acord cu sugestiile  lor. 
 • Poţi să-ţi exprimi consimţământul fie verbal, fie implicit, de pildă întinzând mâna să ţi se ia sânge. 
 • În unele cazuri, este necesar să-ţi comunici decizia în scris, de exemplu dacă tratamentul tău include administrarea de sedative sau anestezie generală. 
 • În acest caz, te vom ruga să semnezi formularul de consimţământ. 
 • Dacă ulterior te răzgândeşti , chiar şi după ce ai semnat formularul, poţi anula consimţământul în orice moment înainte de începerea procedurii respective.

Ca regulă generală, nu putem să efectuăm o intervenţie, o procedură ori să administrăm un tratament fără consimţământul tău, atâta vreme cât eşti considerat un adult raţional - care poate înţelege tratamentul propus. 

Ne obligăm prin lege să îţi punem la dispoziţie toate informaţiile de care ai nevoie şi să aşteptăm consimţământul tău pentru o intervenţie, o procedură sau un tratament, acest lucru fiind, de fapt, parte integrantă a bunei practici medicale. 

În obstetrică, apar uneori situaţii urgente , în care trebuie să obţinem consimţământul tău, având doar puţin timp la dispoziţie să discutăm cu tine toate detaliile.


Declaraţie de confidenţialitate

Ai dreptul la respectarea confidenţialităţii, îndeosebi când personalul medical discută cu tine sau cu rudele tale despre natura stării tale clinice.


Servicii de interpretariat

O companie privată asigură servicii de interpretariat în Rotunda. Dacă nu poţi vorbi sau înţelege engleza bine şi doreşti un interpret, te rugăm să comunici acest lucru personalului când faci o programare, pentru a beneficia de serviciile unui interpret în timpul consultaţiei medicale.


Diversitate culturală

Diversitatea este o valoare intrinsecă a spitalului Rotunda Hospital şi ne străduim să respectăm  şi să satisfacem cum se cuvine necesităţile medicale ale persoanelor din diferite culturi. 

Personalul nostru este special instruit în acest sens, fiind gata să ofere servicii de calitate potrivit necesităţilor personale ale pacientului, ţinând cont de cultura, religia sau convingerile acestuia. 

Când vii prima dată la Rotunda, vom înregistra originea ta etnică şi ne poţi informa cu privire la necesităţilesau cererile tale speciale, ceea ce ne va ajuta să concepem planul tău de îngrijire.


Patient Charter (Carta pacientului)

You and Your Health Service (Tu şi serviciul tău de sănătate) aferent National Healthcare Charter (Regulamentul naţional privind îngrijirea sănătăţii) este o declaraţie de angajament a HSE (Serviciul Executiv de Sănătate), care descrie:

 •  care sunt aşteptările tale când apelezi la serviciile medicale din Irlanda şi
 •  ce poţi să faci pentru a ajuta serviciile sanitare irlandeze să asigure servicii mai sigure şi mai eficiente.

Acesta are la bază opt principii: acces, demnitate şi respect, servicii sigure şi eficiente, comunicare şi informare, participare, confidenţialitate, îmbunătăţirea sănătăţii şi responsabilitate.

Pentru a citi regulamentul, te rugăm să accesezi următoarea legătură:

National_Healthcare_Charter.pdf


| Înregistrare | Site mobil| | Modulul cookie şi Notă privind confidenţialitatea | | De la Inventise | Translated By STAR