Selectează limba română
Dimensiunea textului A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Audit clinic


Ce este auditul clinic?

Auditul clinic este 'un proces de îmbunătăţire a calităţii, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor îngrijirii pacientului printr-o analiză sistematică a îngrijirii în raport cu criterii explicite şi prin implementarea unor modificări'. Principii de bună practică în auditul clinic (2002, NICE).  

Mai precis: auditul clinic este o modalitate de a afla dacă facem ceea ce trebuie şi de a face îmbunătăţiri dacă este necesar.

Auditul clinic are 5 etape, care sunt descrise cel mai bine ca un ciclu de audit:


diagram of clinical audit


Auditul clinic la Rotunda

Rotunda pune un accent deosebit pe auditul clinic ca mijloc de siguranţă şi îmbunătăţire a îngrijirii pe care o acordăm pacienţilor noştri. 

  • În 2011, ca parte a obiectivului privind calitatea şi siguranţa din cadrul Planului strategic 2011-2013, s-a înfiinţat un departament de audit clinic pentru a monitoriza şi a susţine auditul clinic în întregul spital. 
  • Toate departamentele sunt îndemnate să participe la auditul clinic, iar rezultatele şi schimbările recomandate sunt prezentate la şedinţele regulate ale personalului. 
  • Toate auditurile clinice respectă Data Protection Act 2003 (Legea din 2003 privind protecţia datelor).

Ce audituri efectuăm?

În fiecare an, elaborăm un program de audit clinic care vizează toate departamentele spitalului. Includem audituri care:

  • evaluează în ce măsură protejăm pacienţii de infecţii, de ex. igiena mâinilor, dezinfectarea echipamentului medical
  • verifică dacă respectăm directivele locale, naţionale şi internaţionale, de ex. directivele NICE
  • compară standardul de îngrijire pe care îl asigurăm cu media naţională 
  • analizează domeniile în care am primit reclamaţii sau în legătură cu care personalul a exprimat îngrijorări
  • măsoară standardele noastre de păstrare a evidenţelor
Contactează-ne: e-mail: c!l!i!n!i!c!a!l!a!u!d!i!t!|!r!o!t!u!n!d!a!.!i!e


| Înregistrare | Site mobil| | Modulul cookie şi Notă privind confidenţialitatea | | De la Inventise | Translated By STAR