Selectează limba română
Dimensiunea textului A A A
Donate Now to Friends of rotunda
  Search

Participare la Iniţiative privind calitatea


Spitalul Rotunda s-a angajat să furnizeze asistenţă de înaltă calitate, sigură şi demnă de încredere tuturor mamelor şi copiilor. Participăm la o serie de iniţiative privind calitatea atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Următoarele exemple demonstrează angajamentul nostru privind îmbunătăţirea asistenţei şi serviciilor pe care le furnizăm.


symbol of baby friendly initiatve award

Iniţiativa Baby Friendly Hospital (Spitalul prieten al copilului) 

Spitalul Rotunda a fost redenumit ca Spital prieten al copilului în 2012, ceea ce atestă că implementarea celor mai bune practici în serviciile de maternitate este esenţială pentru succesul programelor care promovează alăptatul. 

Implementarea „Ten Steps to Successful Breastfeeding” („Zece paşi pentru o alăptare reuşită”) asigură sprijinirea şi promovarea de către spital a alegerilor informate ale părinţilor, asigurând informaţii adecvate, corecte şi obiective, precum şi discuţii cu femeile şi partenerii lor. 

Rotunda şi-a păstrat statutul de spital prieten al copilului încă de când a devenit prima maternitate din Dublin care a primit acest premiu, în 2006.

Pentru informaţii suplimentare despre iniţiativa prieten al copilului, accesează legătura:
www.ihph.ie/babyfriendlyinitiative


Acreditarea laboratorului

Serviciile de laborator de înaltă calitate sunt parte integrantă a asistenţei sigure acordate pacientelor. 

Department of Laboratory Medicine (Departamentul de medicină de laborator) utilizează un sistem complet de gestionare a calităţii, care respectă următoarele standarde internaţionale: 


ISO 15189
Laboratoare medicale — Cerinţe speciale de calitate şi competenţă 
ISO 22870 Punct de intervenţie — Cerinţe de calitate şi competenţă
Pentru informaţii suplimentare şi pentru întreaga arie de aplicabilitate a acreditării noastre, te rugăm să accesezi legătura:

Fă clic aici


Vermont Oxford Network (VON) 

Secţia de nou-născuţi este parte a VON, o structură de colaborare internaţională formată din peste 800 de secţii de nou-născuţi din toată lumea. 

Informaţiile obţinute din baza de date ne permit să evaluăm şi să comparăm asistenţa pe care o acordăm copiilor care au la naştere <1500 de grame la nivel naţional şi internaţional. 

Rotunda înregistrează scoruri favorabile în cadrul VON la majoritatea indicatorilor de asistenţă neonatală. 


Standarde naţionale 

În ultimii câţiva ani, Health Information and Quality Authority (HIQA) (Autoritatea privind calitatea şi informaţiile despre sănătate) şi Health Service Executive (HSE) (Serviciul Executiv de Sănătate) au lansat standarde naţionale pentru spitale. 

Printre ele se numără standardele de prevenire şi control al infecţiilor şi standardele pentru fişele medicale. În ceea ne priveşte, evaluăm în ce măsură ne conformăm acestor standarde şi identificăm domeniile în care putem face îmbunătăţiri. 

Standardele naţionale pentru o asistenţă medicală mai bună şi mai sigură au fost lansate în iunie 2012. Scopul acestora este de a proteja pacienţii şi de a îmbunătăţi serviciile acordate. Standardele reprezintă un prim pas spre un sistem de acordare a licenţelor pentru sistemul medical irlandez. Pe parcursul anului 2013, toate spitalele trebuie să-şi analizeze şi să-şi evalueze performanţa în raport cu standardele existente. Vom elabora planuri pentru acoperirea oricăror neajunsuri pe care le identificăm pe parcursul analizei. Standardele sunt grupate în funcţie de opt teme, prezentate în diagrama de mai jos.

National Standards Diagram


| Înregistrare | Site mobil| | Modulul cookie şi Notă privind confidenţialitatea | | De la Inventise | Translated By STAR